Kalite Politikası

Kaliteyi çalışanlarımızın dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul ediyor ve bu doğrultudaki hedeflerimizi şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendiriyoruz.

Seçkin Soğutma "Kalite Güvence Sistemi"ni kusursuz ürün ve hizmete ulaşmanın üzerine kurgulamış, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenerek ve geliştirerek bu doğrultuda çalışmayı hedeflemiştir.

Seçkin Soğutma’nın kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanlarının ortak sinerjisi, doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artmaktadır.

İnsan/teknoloji merkezli duruşumuzu kalitemiz ile birleştiriyor, pazardaki payımızı ve yeni ürün/hizmet alanımızı AR-GE araştırmalarımızda sağlayacağımız başarıyı istikrarlı bir biçimde sürdürüyoruz.

Çevre Politikası

Seçkin Soğutma, hammadde seçiminden itibaren ürün çıkışına kadar süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder. Çevreye duyarlı olmak şirket yönetimi ve tüm ekibi için bir önceliktir.

Seçkin Soğutma olarak sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alıyor; çevreyle uyumlu, insan sağlığını gözeten ürünler ve çözümler sunuyoruz. Üretimin her aşamasında çevresel faktörleri belirliyor ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları sürdürülebilir kalite ve çevre politikamız çerçevesinde kurguluyoruz.